Біржові торги газом – що потрібно знати

Зміст

Біржові торги газом в Україні є відносно новим явищем. Вони були запущені у 2020 році в рамках реформи газового ринку України. Торги газом через біржу мають на меті забезпечити прозорість і конкуренцію на ринку газу, а також сприяти зниженню ціни на газ для споживачів. В цьому огляді розглянемо історію та сучасність торгів газом в Україні на біржі. Більш детальну інформацію можна отримати на сторінці https://www.ueex.com.ua/presscenter/news/prodazh-prirodnogo-gazu-cherez-birzhu/.

Історія розвитку

Перші спроби запровадити біржові торги газом в Україні були зроблені ще у 2010 році. Однак тоді ці спроби були невдалими через відсутність законодавчої бази та готовності учасників ринку.

У 2015 році уряд України прийняв закон про ринок природного газу, який передбачав створення Національної комісії з регулювання енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) та запровадження біржових торгів газом.

У 2020 році НКРЕКП затвердила правила біржових торгів газом. 20 липня 2020 року на Українській енергетичній біржі (УЕБ) відбулися перші торги газом.

У 2021 році обсяги торгів газом на УЕБ зросли до 10,6 млрд куб. м. У 2022 році цей обсяг сягнув 12,5 млрд куб. м.

Учасники

На біржових торгах газом в Україні можуть брати участь як фізичні, так і юридичні особи. Фізичні особи можуть брати участь у торгах лише як покупці. Юридичні особи можуть брати участь у торгах як покупці, так і продавці.

Основними учасниками біржових торгів газом в Україні є:

  • Видобувні компанії, які продають газ, видобутий на території України.
  • Імпортні компанії, які імпортують газ на територію України.
  • Споживчі компанії, які купують газ для своїх потреб.

Режими біржових торгів

На УЕБ існують два режими біржових торгів газом:

  • Електронні торги – цей режим торгів є основним. У рамках електронних торгів учасники ринку можуть подавати заявки на купівлю або продаж газу. Ціна газу на електронних торгах визначається шляхом аукціону.
  • Традиційні торги – цей режим торгів є додатковим. У рамках традиційних торгів учасники ринку можуть укладати угоди купівлі-продажу газу в режимі реального часу. Ціна газу на традиційних торгах визначається шляхом переговорів між учасниками ринку.

Переваги та недоліки торгів

Переваги

Торги газом через біржу мають ряд переваг, зокрема:

  • Біржові торги забезпечують прозорість цін на газ. Це означає, що всі учасники ринку мають доступ до однакової інформації про ціни на газ.
  • Ці торги сприяють конкуренції між учасниками ринку. Це, у свою чергу, може призвести до зниження цін на газ.
  • Це є ефективним способом купівлі-продажу газу. Це означає, що учасники ринку можуть швидко і легко знайти контрагента для угоди.

Недоліки

Торги газом на біржі мають також деякі недоліки, зокрема:

  • Біржові торги пов’язані з певними ризиками, зокрема ризиком зміни ціни газу між моментом укладення угоди та моментом її виконання.
  • Наразі кількість учасників біржових торгів газом в Україні є недостатньою. Це може призвести до того, що ціни на газ на біржі будуть не такими конкурентними, як це могло б бути в разі більшої кількості учасників ринку.

Перспективи розвитку біржових торгів газом в Україні

Біржові торги газом в Україні мають потенціал для подальшого розвитку. Збільшення кількості учасників ринку та вдосконалення нормативно-правової бази можуть сприяти тому, що торги стануть основним каналом купівлі-продажу газу в Україні.

Збільшення кількості учасників ринку

Наразі основними учасниками біржових торгів газом в Україні є видобувні та імпортні компанії. Споживчі компанії, які займають більшу частину ринку газу, поки що не активно беруть участь у біржових торгах.

Збільшення кількості споживчих компаній, які будуть брати участь у біржових торгах, може призвести до зростання обсягів торгів газом на біржі. Це, у свою чергу, сприятиме підвищенню конкуренції та зниження цін на газ.

Вдосконалення нормативно-правової бази

Наразі існує ряд нормативно-правових обмежень, які стримують розвиток біржових торгів газом в Україні. Зокрема, це стосується обмежень щодо доступу на біржу для певних категорій учасників ринку, а також обмежень щодо строків виконання угод.

Вдосконалення нормативно-правової бази, яке буде спрямоване на усунення цих обмежень, може сприяти більш активному розвитку біржових торгів газом в Україні.