Метафора: 20 прикладів

Зміст

Метафора – це лінгвістичний прийом, що полягає в порівнянні двох неспоріднених об’єктів з метою передачі нового сенсу. Вона використовується для збагачення мовлення, розширення уяви та створення ефективних образів у розмові. У цій статті ми розглянемо 25 цікавих прикладів метафор, які допоможуть зрозуміти її місце у мові.

Основні характеристики метафори

 1. Виразність та образність. Метафора дозволяє образно передавати ідеї, використовуючи аналогії та порівняння. Вона надає тексту новий рівень виразності, зміцнюючи зв’язок між абстракцією та конкретикою.
 2. Перенесення значення. Одна з основних властивостей метафори – це перенесення значення від одного об’єкта чи явища до іншого. Це допомагає розкрити нові аспекти обговорюваного поняття та робить мову більш насиченою.
 3. Творчий підхід до мови. Використання метафор вимагає творчого мислення, оскільки це дозволяє знаходити неочікувані аналогії та нестандартні порівняння, які збагачують текст. Вони допомагають авторам і ораторам створювати вражаючі та емоційно насичені текстові твори.
 4. Структура метафори. Метафора зазвичай має дві частини: образ і предмет. Образ – це те, що ми використовуємо для порівняння, а предмет – те, що ми хочемо пояснити. Наприклад, у виразі “море часу”, “море” є образом, а “час” – предметом.

Види метафор

 1. Візуальна метафора. Цей тип метафори використовує образи, пов’язані із зоровим сприйняттям, для передачі ідей. Наприклад, “море хмар” чи “океан ідей” – це візуальні метафори.
 2. Абстрактна метафора. Такі метафори базуються на абстрактних поняттях, що не мають конкретного образу. “Час – гроші” є прикладом абстрактної метафори, де “гроші” – це образ, а “час” – предмет.
 3. Концептуальна метафора. Концептуальна метафора використовується для вираження одного виду ідеї чи концепції за допомогою мовлення, пов’язаного з іншою ідеєю чи концепцією. Наприклад, у вислові “кермо життя”, “кермо” використовується як метафора для визначення контролю над власним життям.
 4. Пряма метафора. У цьому випадку порівняння між двома об’єктами вказується безпосередньо, без використання слова “як” або “немовби”. Наприклад: “Вона – сонце мого життя”.
 5. Прихована метафора. Прихована метафора використовується, коли порівнювані об’єкти не зазначаються явно, але вони можуть бути зрозумілі з контексту. Наприклад: “Вони посіяли в наших серцях розуміння”.
 6. Спільна метафора. Тут використовується образ або вислів, який вже широко відомий. Наприклад: “Йти по головах”.
 7. Перенесення метафори. Відбувається, коли образ або порівняння використовуються в новому контексті. Наприклад: “Крила кохання”.
 8. Алегорична метафора. У цьому випадку метафора виступає як частина більшої алегорії, яка передає складний образ чи ідею. Наприклад: “Сторож часу”.
 9. Омонімічна метафора. Використовується слово, яке має кілька значень, і одне з цих значень використовується в образному сенсі. Наприклад: “Запалити іскру любові”.

Пояснення метафор

 1. “Море інформації”. У світі сучасних технологій інформація пливе, як нескінченне море. Метафора “море інформації” висловлює величезний обсяг доступних нам даних.
 2. “Сім’я – цегла життя”. Метафора “сім’я – цегла життя” висловлює ідею, що сімейні відносини будують наш світ та надають нам міцний фундамент для розвитку.
 3. “Серце міста”. Коли ми говоримо, що центральний район є “серцем міста”, це метафора, що вказує на важливість цього району для міста, аналогічно серце важливе для організму.
 4. “Крила уяви”. У кожного є свої “крила уяви”, які дозволяють нам піднятися вище та досягти неможливого.
 5. “Спалах ідеї”. Метафора “спалах ідеї” відображає момент, коли нова думка раптово з’являється у свідомості.
 6. “Вікно можливостей”. Відкриття “вікна можливостей” вказує на появу нових перспектив та можливостей.
 7. “Голос народу”. Вислів “голос народу” вказує на сукупність думок та переконань широкої громадськості.
 8. “Гірка правда”. Метафора “гірка правда” описує істину, яку важко прийняти.
 9. “Кришталевий погляд”. Коли ми говоримо про “кришталевий погляд”, маємо на увазі ясний, точний спосіб сприйняття ситуації. 
 10. “Павутиння спілкування”. “Павутиння спілкування” відображає велику мережу взаємодії

Приклади метафор у реченнях

 1. Час – гроші. “Час – це гроші, тож кожна витрачена хвилина – це втрата валюти життя.”
 2. Любов – вогонь. “Любов – це вогонь, що запалює серця і розсіює темряву.”
 3. Знання – світло. “Знання – світло, яке розганяє тіні невідомості.”
 4. Дружба – сад. “Дружба – це сад, де кожен момент – це квітка, що розцвітає.”
 5. Серце – барабан. “Серце – це барабан, який ритмічно б’є в такт нашого життя.”
 6. Любов – квітковий сад. “Любов – це квітковий сад, де кожен квітка унікальна, а разом вони утворюють прекрасний букет почуттів та емоцій.”
 7. Життя – гра на шахах. “Життя – це складна гра на шахах, де кожен рух впливає на подальший хід.
 8. Спокій – море без хвиль. “Спокій душі – це море без хвиль, де вода гладка і непорушна.”
 9. Сила – вогонь в серці. “Сила – це вогонь в серці, що освітлює темряву.”
 10. Свобода – політ вільного птаха. “Свобода – це політ вільного птаха, який не знає меж.”

Метафори в різних сферах

СфераПриклад Метафори
Бізнес“Стартап – це насіння, яке може вирости у фірму.”
Наука“Відкриття – ключ, що відчиняє двері знань.”
Політика“Країна – це корабель, а лідер – капітан.”
Спорт“Команда – це річка, яка об’єднує свої потоки в перемогу.”
Мистецтво“Пензлик – це мечник, що творить свої шедеври на полотні життя.”

Питання – відповідь

Що таке гіпербола?

У літературі гіпербола може вказувати на перебільшення явища або риси для створення враження. Наприклад, вислів “чекати вічність” може бути використаний як гіпербола для підсилення ідеї, що очікування триває дуже довго.

Яка роль епітетів?

Епітети – це літературний прийом, що полягає в додаванні якісних характеристик до предметів, ідей або персонажів з метою створення більш виразної картини в уявленні читача чи слухача. Епітети часто використовуються для надання образам конкретності та емоційного забарвлення.

Які бувають види лірики?

Лірика – це один із трьох основних літературних жанрів, поряд з епосом і драмою. Вона виражає особисті почуття, емоції та переживання автора. Існує кілька видів лірики в літературі, серед яких: філософська, інтимна, громадянська, пейзажна та релігійна.