Не знаю чи незнаю: як правильно писати українською?

Зміст

Українська мова вважається однією з найкрасивіших та динамічних мов, проте вона також має свої тонкощі, які роблять її складною для вивчення.

Її складність полягає в кількох факторах. По-перше, українська має багато правил, винятків та варіантів написання слів, що робить вивчення правопису та граматики вимогливим завданням. Тому не дивно,  що ми часто плутаємо як правильно сказати чи написати те чи інше слово, речення, словосполучення. Не є виключенням й слово “не знаю”.

Чому “не знаю” треба писати окремо?

Частка “не” є досить розповсюдженою в українській мові і може бути використана в різних контекстах. 

 1. Роздільне написання. “Не хочу”, “не буду”, “не можу” – частка “не” пишеться окремо від дієслова.
 2. Скорочене написання. В деяких випадках частка “не” пишеться разом зі словом: “немає”, “нема”, “неможливо”, “неправда”.
 3. Підкреслення заперечення. “Не” може використовуватися для вираження заперечення в реченні: “Я не погоджуюся”, “він не знає”.
 4. Уникайте подвоєння. Частка “не” не потребує подвоєння з іншими заперечними словами: “не ні”, “не ніде”, “не ніколи”.

До того ж, українська мова має багато синонімів, але кожне слово може мати свою власну тонку відтінок значення. Це робить її багатою та різноманітною, але також створює виклики при виборі найточніших слів для передачі думок чи емоцій.

Однак, незважаючи на ці виклики, вивчення української мови – це дуже цікавий та захоплюючий процес, що дозволяє краще зрозуміти культуру, літературу та спілкуватися з українцями на їхньому рідному мові, що варте всіх зусиль.

Граматично правильно написати “не знаю”. 
“Незнаю” – помилка написання, правильно – “не знаю”.

Основні правила правопису українською мовою

 1. Літери “Ь” та “Й”: “й” пишеться після голосних, а “ь” позначає м’якість приголосних.
 2. Дефіси та злиття слів: слід використовувати дефіси для об’єднання деяких слів, але деякі слова можуть писатися разом.
 3. Правопис подвоєних голосних: у деяких випадках, голосні літери можуть подвоюватися, щоб позначити довгий звук.
 4. Правила розділових знаків: використання коми, крапки, тире та інших розділових знаків у реченнях.
 5. Зміна коренів слів: деякі слова мають різні форми коренів в залежності від часу, особи або кількості.
 6. Правила написання прізвищ та імен: коректне написання прізвищ та імен, у тому числі використання великих літер.
 7. Уникання помилок: перевіряйте текст на наявність орфографічних, граматичних та пунктуаційних помилок.

Ці правила стануть хорошою основою для правильного написання текстів українською мовою.

Типові помилки у написанні українською мовою

 1. Помилки з м’якими та твердими приголосними: неправильне вживання “ь” та “й” при вживанні приголосних.
 2. Невірне розташування розділових знаків: неправильне використання ком та інших розділових знаків у тексті.
 3. Подвоєння голосних літер: неправильне подвоєння голосних у словах з довгими звуками.
 4. Помилки у вживанні словників: неправильне використання слів, включаючи синоніми та відповідний вибір слова.
 5. Неправильне вживання префіксів та суфіксів: неправильне додавання префіксів чи суфіксів до слів.
 6. Помилки у написанні прізвищ та імен: неправильне написання прізвищ та імен людей.
 7. Невірне вживання або відсутність великої літери: неправильне використання великих літер у початку речення чи для позначення імен та назв.

Рекомендацій щодо граматики та пунктуації в українській мові

 1. Ознайомтеся з основами граматики: знання основних правил граматики допоможе уникнути багатьох помилок. Розгляньте використання часів, речень та часток мови.
 2. Уважно використовуйте розділові знаки: знання, де ставити коми, крапки, тире тощо, допоможе у чіткому та правильному висловленні своїх думок.
 3. Уникайте вживання зайвих слів і фраз: українська мова може бути конкретною й змістовною, уникайте зайвих слів, які не несуть змістового навантаження.
 4. Читайте багато і пишіть регулярно: чим більше читаєте літературу українською мовою, тим краще вас ознайомити з правильним вживанням слів та граматичних конструкцій.
 5. Перевіряйте свої тексти: після написання тексту обов’язково перевіряйте його на наявність орфографічних, граматичних та пунктуаційних помилок.
 6. Користуйтеся довідниками та джерелами: икористання словників, правописних посібників та ресурсів для перевірки правильності написання слів та фраз є корисним.

Ці рекомендації допоможуть вам поліпшити свої навички у використанні граматики та пунктуації в українській мові.

Рекомендації щодо граматики  і їх значення 

Нехай Слово, що використовується для вираження бажання, наказу або побажання. Наприклад: “Нехай все буде добре”.
Невже Вживається для вираження здивування, сумніву чи підозри. Наприклад: “Невже вона це зробила?”
Недарма Вказує на те, що щось зроблено з метою, яка була досягнута. Наприклад: “Вона працювала недаремно”.
Неодмінно Означає щось обов’язкове, невід’ємне. Наприклад: “Ти повинен це зробити неодмінно”.
Недооцінювати Означає недостатню оцінку або недооцінку чогось. Наприклад: “Не слід недооцінювати його здібності”.
Неподалік Вказує на те, що щось знаходиться поблизу. Наприклад: “Магазин знаходиться неподалік від цього місця”.
НесподіваноОзначає, що щось сталося неочікувано. Наприклад: “Несподівано він з’явився на вечірці”.
НехайкаПестлива назва для сорочки, яку зазвичай носить під жилетом чи светром. Наприклад: “Вона одягла свою улюблену нехайку”.

Питання – відповідь

Чому важливі розділові знаки?

Для тих, хто читає, допомогти краще розуміти писемну мову, а тому, хто пише, ясно й чітко викладати думки на папері.

Які слова пишуться з великої літери?

Імена (ім’я людини, місце, назва організації тощо) завжди починаються з великої літери: “Петро”, “Україна”, “Google”.

Як правильно писати слово будь ласка чи будь-ласка?

Згідно з правилами українського правопису, слово будь ласка завжди пишеться окремо. Не треба жодних дефісів.