Стріляний птах: значення, синоніми

Зміст

Фразеологізм “стріляний птах” — досвідчена, бувала людина

Фразеологізми в українській мові часто використовуються для яскравого вираження різноманітних ідей та концепцій. Один із таких виразів — “стріляний птах”, який у сполученні з “досвідченою, бувалою людиною” набуває специфічного значення.

Значення фразеологізму

Вираз “стріляний птах” у поєднанні з “досвідченою, бувалою людиною” вказує на особу, яка набула значного досвіду в певній сфері життя чи професійній діяльності. Це може означати велику кількість здобутих знань, практичних умінь і навичок, а також уміння швидко та ефективно реагувати на будь-які складні ситуації.

Характеристика “стріляного птаха” в особі

Досвідчена, бувала людина, яку можна охарактеризувати як “стріляного птаха”, здатна впевнено приймати рішення, які ґрунтуються на своєму життєвому досвіді. Така особа найчастіше володіє високою кваліфікацією, виявляє витончену інтуїцію і може слугувати прикладом для інших, як вирішувати проблеми та досягати успіху.

Використання у мовленні

Фразеологізм “стріляний птах” у синтезі з “досвідченою, бувалою людиною” часто використовується для підкреслення важливості життєвого досвіду та навичок. Цей вираз може слугувати поштовхом для визнання та поваги до тих, хто вже пройшов через велику кількість ситуацій і залишився стійким до проблем та успішним.

Синоніми до фразеологізму “стріляний птах”

Синоніми до фразеологізму “стріляний птах” можуть включати:

  1. Стріляний горобець;
  2. Битий жук;
  3. Старий козак;
  4. Досвідчений майстер;
  5. Бита голова.

Ці вислови також вказують на великий життєвий досвід, високі професійні якості та здатність ефективно вирішувати завдання.

Антоніми до фразеологізму “стріляний птах”

Антоніми до фразеологізму “стріляний птах” можуть включати:

  1. Молода кров;
  2. Зелений герой;
  3. Неосвічений дилетант;
  4. Жовтороте пташеня;
  5. Жовтодзьобе горобеня.

Ці антоніми вказують на те, що особи тільки розпочинають свій шлях, не мають великого досвіду та поки не набули відповідних навичок у певній сфері.

Фразеологізми, що означають досвідченість у якійсь справі

Існує безліч фразеологізмів, що вказують на до досвідченість у чомусь. Ось деякі з них:

ФразеологізмЗначення
Стріляний птахДосвідчена, бувала людина
Майстер своєї справиЕксперт, досвідчений у своїй справі
Ветеран справиОсоба, яка має великий стаж у галузі
Залізний ковальФахівець, що вміє формувати і вдосконалювати щось
Загартований в боях / опалений у вогніОсоба, що набула досвіду через труднощі та випробування
Старий воронДосвідчена, вправна особа

Важливість фразеологізмів: мовна колоритність та виразність

Мова – це не лише засіб спілкування, але й культурний код, що виражає унікальний характер кожного народу. Фразеологізми, як невід’ємна частина мови, відіграють важливу роль у збагаченні її варіативності та виразності.

Культурний аспект

Фразеологізми відображають культурні особливості та традиції. Вони – це закладені в мову вирази, що віддзеркалюють дух та ставлення народу до певних ситуацій, явищ та взаємовідносин. Використання фразеологізмів дозволяє зберігати та передавати культурний спадок через покоління. 

Виразність та образність

Фразеологізми надають мові виразності та образності. Вони створюють колорит, зрозумілий лише в межах конкретної мовної спільноти. Коли вживаються правильно, – вони можуть точно передати почуття, настрій або особливості ситуації, роблячи мову більш живою та насиченою.

Ідентифікація та поетичність

Фразеологізми стають своєрідною мовною маркою, що визначає національний характер. Вони допомагають визначати, до якої мовної групи належить людина. Крім того, у використанні фразеологізмів може міститися елемент поетичності, що робить мовлення виразнішим та цікавішим.

Правильне розуміння та сприйняття

Знання фразеологізмів є ключем до правильного розуміння мовлення носіїв мови. Їх використання може сприяти уникненню непорозумінь, адже вони мають часто відмінне від прямого значення. Знайомство із фразеологізмами полегшує навчання мови та сприяє більш ефективному спілкуванню.

Висновок

Фразеологізми — це не лише граматичні конструкції, але й ключові складові мовного багатства та культурної спадщини. Вони роблять мову живою, насиченою та виразною, допомагаючи виражати унікальний світогляд та досвід кожного народу. У вивченні та використанні фразеологізмів полягає важливість розуміння та шанування мовної традиції.

Питання – Відповідь

Чи можна заміняти фразеологізми звичайними фразами?

Так, можна заміняти фразеологізми звичайними фразами, і це є повністю припустимим у мовленні. Однак, важливо враховувати, що фразеологізми часто мають конкретне, вкорінене значення або виражають ідею більш ефективно, ніж звичайні фрази.
Заміна фразеологізмів може бути виправданою в різних ситуаціях, наприклад, коли аудиторія не знайома з відповідним виразом або коли ви хочете виразити ідею більш простим чи зрозумілим способом.
Враховуйте контекст, аудиторію та стиль мовлення при виборі між фразеологізмами та звичайними фразами.

Чому фразеологізми не часто вживають у звичайному спілкуванні?

Фразеологізми не завжди є основним елементом спілкування з декількох причин: різноманітність аудиторії; формальність мовлення; оминання вживання для простоти та зрозумілості тексту; ризик неправильного вживання; непередбачуваність реакції; хоча фразеологізми можуть збагачувати мовлення, їх вживання варто обирати обачно, враховуючи ситуацію та аудиторію.

Як з’явились фразеологізми?

Фразеологізми утворились у мовленні та мові спільнот через тривалий час. Їх виникнення пов’язане з розвитком мовленнєвої культури та історією спільноти. Основні шляхи формування фразеологізмів включають:
1. Метафора та образність;
2. Літературні твори;
3. Історія та події;
4. Повсякденне спілкування;
5. Культурна спадщина.