У чому різниця між англійською та американською мовами

Зміст

Англійська мова є однією з найпопулярніших та розповсюджених мов у світі. Однак, багато людей, особливо ті, хто не має жодного досвіду вивчення цієї мови, можуть не знати про існування двох основних варіацій англійської мови – британської та американської. У цій статті ми дослідимо різницю між цими двома варіантами англійської мови, а також їх важливі особливості.

Історичний контекст

Перш ніж розглянути конкретні відмінності між англійською та американською мовами, давайте розглянемо історичний контекст, який призвів до їхнього розширення і розвитку.

Англійська мова

Англійська мова виникла в середньовіччі на території сучасної Англії. Вона базується на германських діалектах, які привезли англосакси на острови після римської окупації. З часом англійська мова еволюціонувала, впливаючи на неї латинська та скандинавська мови. Існування Британської імперії дало поштовх для поширення британської англійської мови по всьому світу.

Американська мова

Американська мова, як окремий варіант англійської мови, почала формуватися після прибуття перших європейських поселенців до Північної Америки. З появою колоній британської імперії на американському континенті, англійська мова почала відділятися від британського варіанту під впливом місцевих умов та культурних чинників.

Граматика

Граматика – це одна з ключових аспектів мови, яка визначає структуру речень та правила для правильного спілкування. Важливою частиною дослідження різниці між англійською та американською мовами є вивчення граматичних відмінностей.

Правопис

Однією з видимих різниць між британською та американською мовами є правопис. Правопис визначає, як слова пишуться. Важливо відзначити, що багато правописних відмінностей виникли внаслідок історичних та лінгвістичних процесів. Ось деякі приклади:

 • Центральні літери: В американській англійські частіше використовують одну літеру менше, наприклад, “color” (амер.) проти “colour” (брит.). Ця відмінність в правописі також стосується слів, які закінчуються на “re” (амер.) та “our” (брит.).
 • Двокрапка та шва: В британській англійські частіше використовують двокрапку у деяких словах, наприклад, “realise” (брит.) проти “realize” (амер.). Також варто відзначити, що деякі слова, які закінчуються на “og” (амер.) в британській англійські можуть закінчуватися на “ogue,” наприклад, “dialogue” (брит.) проти “dialog” (амер.).
 • Дублювання літер: У деяких випадках, американська англійська може дублювати літеру “l” та “t” в словах, які в британській англійські не подвоюються. Наприклад, “travelled” (брит.) проти “traveled” (амер.).

Граматичні відмінності

Іншою важливою граматичною відмінністю між англійською та американською мовами є використання деяких дієслів та їхніх форм. Ось декілька прикладів:

 • Дієслово “get”: В американській англійські для форми минулого часу використовується “gotten,” як у “I have gotten a new car,” тоді як в британській англійські використовується “got,” як у “I have got a new car.”
 • Дієслово “have”: В американській англійські для запереченої форми “have” використовується “haven’t,” як у “I haven’t seen him,” тоді як в британській англійські використовується “have not,” як у “I have not seen him.”

Ці граматичні відмінності є лише кількома прикладами того, як правила граматики можуть відрізнятися в американській та британській англійські.

Лексика

Лексика – це сукупність слів та фраз, які використовуються в мові. Різниця між британською та американською англійською мовами включає в себе значну кількість лексичних відмінностей. Ось докладніше про цю тему:

Слова, що вживаються тільки в одному варіанті

Є слова, які вживаються тільки в одному варіанті мови, і не мають відповідників у іншому варіанті. Наприклад:

 • Британська англійська: “flat” (квартира), “lorry” (вантажівка), “lift” (ліфт).
 • Американська англійська: “apartment” (квартира), “truck” (вантажівка), “elevator” (ліфт).

Ці слова можуть створювати певну плутанину для носіїв іншої версії мови, тому важливо знати, які слова є характерними для конкретного варіанта англійської.

Омоніми та синоніми

Окрім унікальних слів, існують також слова, які є синонімами, але використовуються в різних варіантах мови. Наприклад:

 • Британська англійська: “biscuit” (печиво).
 • Американська англійська: “cookie” (печиво).

Обидва слова вказують на те ж саме смачне ласощі, але вживаються в різних частинах англомовного світу.

Відмінності в спеціалізованій лексиці

Також важливо враховувати, що в деяких тематичних галузях та професіях може бути власна спеціалізована лексика. Наприклад, в медицині, технологіях або авіації можуть існувати різні терміни та термінологія, які відрізняються між американською та британською англійською.

Фразеологія та вирази

Також слід звернути увагу на різницю в фразеології та виразах між цими двома версіями англійської мови. Деякі фрази та вирази можуть бути характерними для одного варіанту мови і менш вживаними в іншому. Наприклад:

 • Британська англійська: “It’s raining cats and dogs” (сильний дощ).
 • Американська англійська: “It’s raining buckets” (сильний дощ).

Ці вирази можуть створювати певну особливість та колорит у мовленні того, хто використовує конкретний варіант англійської мови.

Фонетика

Фонетика вивчає звуки, їхню вимову та взаємні відмінності в мові. Різниця між британською та американською англійською мовами включає в себе різні акценти та фонетичні особливості.

Різниця в акцентах

Однією з основних різниць між британською та американською англійською є акценти. Кожен з цих варіантів мови має свій власний набір вимовних особливостей, що роблять їх відмінними один від одного. Деякі з найвідоміших акцентів включають:

 • Британський акцент: Британський акцент часто відзначається “ритмічною” вимовою, де звуки та слова вимовляються з більшим наголосом на певних складах. Наприклад, слово “schedule” у британському акценті може вимовлятися як “shed-yool,” де “shed” вимовляється з виділенням на перший склад.
 • Американський акцент: Американський акцент може бути більш “прямолінійним” в тому сенсі, що звуки вимовляються більш послідовно і без сильного наголосу на певні склади. Наприклад, слово “schedule” у американському акценті може вимовлятися як “sked-yool,” де наголос розташований менш виділено.

Вимова та артикуляція

Фонетичні особливості також включають вимову конкретних звуків і звукових поєднань. Наприклад:

 • /r/ звук: В британській англійській вимова /r/ звуку обмежена. Це означає, що в словах, де /r/ звук вказується в написанні, він зазвичай не вимовляється, як у слові “car” (/kɑː/). У американській англійській /r/ звук частіше вимовляється.
 • /t/ та /d/ звуки: В американській англійській /t/ та /d/ звуки вимовляються більш чітко та виразно, особливо в середині та в кінці слова. У британській англійській вони можуть вимовлятися м’яше.

Акценти та регіональні особливості

Крім загальних акцентів, в обох варіантах англійської мови існують регіональні акценти та відмінності в фонетиці. Наприклад, внутрішні регіони Великобританії мають свої власні акценти, такі як шотландський, уельський чи ірландський, які відрізняються від стандартного британського акценту.

Заключні слова

У цій статті ми дослідили основні відмінності між англійською та американською мовами. Варто відзначити, що обидва ці варіанти є правильними та розповсюдженими, і вибір між ними залежить від вашого особистого вподобання та потреб.

Порівняння деяких основних різниць між англійською та американською мовами:

АспектБританська англійськаАмериканська англійська
Правопис“Colour”“Color”
“Centre”“Center”
Граматичні відмінності“Gotten”“Got”
Лексика“Flat”“Apartment”
“Lorry”“Truck”


Питання-Відповіді

Питання 1: Яка різниця у правописі між англійською та американською мовами?

Відповідь: Однією з основних різниць у правописі є використання деяких літер. Наприклад, британська англійська використовує “u” в словах, таких як “colour” та “centre,” тоді як американська англійська використовує “color” та “center” без “u.”

Питання 2: Які граматичні відмінності існують між цими двома варіантами мови?

Відповідь: Однією з граматичних відмінностей є використання дієслова “gotten” в американській англійські для показу минулого дієслова “get,” в той час як британська англійська використовує “got.”

Питання 3: Які слова вживаються тільки в одному варіанті мови?

Відповідь: Є слова, які вживаються тільки в одному варіанті мови. Наприклад, в американській англійські вживається слово “apartment,” тоді як в британській англійські використовується “flat.”